අපි ගැන

ෂුගුවාං හිමිකාර සමූහයේ අනුබද්ධිත ආයතනයක් ලෙස 2006 දී පිහිටුවන ලදී.
වර්ග මීටර් 5,000 ක් සහ ජීඑම්පී පවිත්‍ර කිරීමේ වැඩමුළු 100,000 කින් සමන්විත වන අතර වර්ග මීටර් 500 ක සම්මත රසායනාගාර වලින් සමන්විත වේ. මේ වන විට සමාගමේ නිෂ්පාදන බොහොමයක් CFDA සහතිකය, EU CE සහතිකය සහ එක්සත් ජනපද FDA සහතිකය ලබාගෙන ඇත.

පාරිභෝගිකයින්ට ගුණාත්මක නිෂ්පාදන ලබා දීමට අපි උත්සාහ කරමු. තොරතුරු ඉල්ලන්න, නියැදිය සහ උපුටා ගැනීම, අප අමතන්න!

පරීක්ෂණයක්

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න